PLF формулар за влез во Р.Грција

Формулар

ОНЛАЈН ФОРМУЛАР

ЗА

ПАТУВАЊЕ ВО Р. ГРЦИЈА !!!

             Почитувани патници,

             За влез во Р. Грција потребно е да се пополни онлајн формулар (PLF) за евиденција. Образецот се пополнува 48 часа пред поаѓањето !!!

Претпоставката е дека патниците ке бидат тестирани (по случаен избор) врз основа на податоците од формуларот кој ќе го пополнат, а МОЖНО тестирање на патници ќе биде за патници кои доаѓаат од земји и места каде има поголем број на заразени.

Формуларот се состои од неколку страници и е многу едноставен за пополнување. Потребни се основни податоци за Вас и тоа :

1.      Име и Презиме

 2.      Број на пасош

3.      Вид на превозно средство

4.      Број на регистерски таблички на возилото

5.      Граничен премин каде влегувате во Р. Грција

6.      Место каде патувате и адреса на објектот

7.      Последна земја на престој во последните 14 дена

Откако формуларот ќе биде пополнет, го праќате и на Вашата e-mail адреса добивате QR-код, кој истиот ќе биде скениран од страна на Грчката царина.

ФОРМУЛАРОТ можете да го пополните овде : https://travel.gov.gr